Ár Meitheal Oibre

Is iad atá i gceannas ar mheitheal oibre idirdhisciplíneach Acclimatize ná an tOllamh Wim Meijer (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) agus an tOllamh David Kay (Ollscoil Aberystwyth), agus cuimsíonn an mheitheal Príomhimscrúdaitheoirí, Bainisteoirí Tionscadail, Taighdeoirí Iardhochtúireachta, Mic Léinn Iarchéime, Cúntóirí Taighde agus sainmheitheal oibre allamuigh.

ÁR gCOMHPHÁIRTITHE

Tá an tionscadal seo á pháirtmhaoiniú ag ERDF trí Chlár na hÉireann-na Breataine Bige 2014-2020.
www.irelandwales.eu

Load More

News

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu