Yr Athro David Kay
Prif Ymchwilydd
Prifysgol Aberystwyth

Mae David Kay yn Athro Gwyddorau’r Amgylchedd ac Iechyd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae wedi gweithredu fel ymgynghorydd a/neu gynghorwr ar safonau ar gyfer dŵr ymdrochi a dŵr yfed i Sefydliad Iechyd y Byd, Yr Undeb Ewropeaidd, USEPA, NERC, EPSRC, DEFRA, DWI, HPa, Llywodraeth yr Alban, Asiantaeth yr Amgylchedd, SEPA a WRc. Mae wedi cyfarwyddo tri o brosiectau Ymchwil a Datblygiad Technolegol yr Undeb Ewropeaidd a gynlluniwyd i gryfhau’r sail mewn tystiolaeth wyddonol ar gyfer adolygu Gorchymyn Dŵr Ymdrochi 2006 (EPIBATHE, VIROBATHE a VIROCLIME). Yn ddiweddar gweithredodd David Kay fel:

  • cynghorwr arbenigol yn ymchwiliad Pwyllgor Dethol Cymunedau Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi i adolygu Gorchymyn Dŵr Ymdrochi yr UE;
  • ymgynghorydd i EU-DGXI ar adolygu safonau ar gyfer dyfroedd ymdrochi yn y Gymuned Ewropeaidd;
  • aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Gwyddonol NERC ar Fenter yr Amgylchedd ac Iechyd Dynol;
  • aelod o bwyllgor llywio Sefydliad Iechyd y Byd ar lygredd gwasgaredig o wastraff da byw a’r effeithiau ar iechyd dynol;
  • cynghorwr i Sefydliad Iechyd y Byd ar ddylunio canllawiau ar ddŵr ymdrochi ac asesu risg mewn perthynas â dŵr;
  • ymgynghorydd i Sefydliad Iechyd y Byd a Chynllyn Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig ar ddatblygu asesiad baich afiechyd byd-eang ym maes dŵr a charthffosiaeth a’r data dŵr a charthffosiaeth a ddefnyddir wrth ddylunio amcanion datblygiad cynaliadwy;
  • cynghorwr i USEPA ar adolygu canllawiau ansawdd dŵr ymdrochi yr UDA; ac
  • ymgynghorydd i Sefydliad Iechyd y Byd a’r Undeb Ewropeaidd ar adolygu’r Gorchymyn Dŵr Ymdrochi (2006).
X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu