Joanne Chadwick
Rheolwr Gweithrediadauacclimatize
Coleg y Brifysgol, Dulyn

Mae gan Joanne brofiad sylweddol o reoli prosiectau ymchwil Ewropeaidd ar raddfa fawr, a thrwy hynny y mae wedi meithrin gwybodaeth gynhwysfawr am systemau Interreg a phrifysgolion. Hi oedd rheolwr prosiect y prosiect ‘Gwella Arfordiroedd’ a ariannwyd drwy Interreg IVa.

Bydd Ms Chadwick yn gyfrifol am reoli gwaith Acclimatize o ddydd i ddydd yn UCD a bydd yn gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth a budd-ddeiliaid y gwaith i sicrhau fod UCD yn cyflawni eu cyfrifoldebau fel partner arweiniol.


X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu