Ein Tîm

Arweinir tîm amlddisgyblaethol Acclimatize gan Yr Athro Wim Meijer (Coleg y Brifysgol, Dulyn) a’r Athro David Kay (Prifysgol Aberystwyth), ac mae’n cynnwys Prif Ymchwilwyr, Rheolwyr Prosiect, Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol, Myfyrwyr Ôl-raddedig, Cynorthwywyr Ymchwil a thîm gwaith maes arbennig.

Ein Partneriaid

Ariannwyd y prosiect hwn yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy raglen Cymru ac Iwerddon 2014 -2020.
www.irelandwales.eu

Load More

Newyddion

X

This project has been part funded by the ERDF though the Ireland Wales Programme 2014 -2020.
www.irelandwales.eu